VIGTIG INFO FRA KIRKEN!

CORONAVIRUS – OPDATERING 1. september

Folkekirken har fået nye retningslinjer for fase 4 i genåbningen af vores samfund. I praksis er der ikke de store ændringer, men til gengæld udstikker vi her fra lokalt hold flere nye retningslinjer, der har betydning ved både gudstjenester og kirkelige handlinger.

KIRKEHUSET vil fremover blive taget i brug til gudstjenester med dåb samt vielser og begravelser/bisættelser i Bording. Her vil kunne sidde yderligere 25 personer, hvis der ikke er plads i kirken. Under gudstjenester må personer i kirkehuset gerne gå til nadver i kirken, men så snart nadveren er modtaget, går man tilbage til kirkehuset.

At kirkehuset tages i brug som supplement til kirkerummet, betyder desværre, at børnekirke og børnepasning foreløbigt må udgå.

GUDSTJENESTER. Der må fortsat kun sidde to personer i hver sin ende på hver tredje bænk. Personer, der har daglig kontakt må dog gerne sidde med normal afstand, men en afstand til øvrige kirkegængere på to meter skal selvfølgelig stadigvæk overholdes. Er du i tvivl om noget, når du ankommer, spørg da kirkebetjeningen.

BEGRAVELSER/BISÆTTELSER: Her gælder de samme retningslinjer som for gudstjenester. Dog skal deltagere INVITERES. Sognepræsterne er her behjælpelige med overholdelse af retningslinjerne.

På kirkegården er der som noget nyt afstukket et forsamlingsforbud fra officielt hold. Antallet af deltagere i forbindelse med en jordpåkastelse eller ved rustvognen må ikke overstige 200 personer, inkl. dem, der kommer ud fra kirken.

VIELSER: Her gælder de samme regler som for gudstjenester. Dog skal deltagere INVITERES. Sognepræsterne er her behjælpelige med overholdelse af retningslinjerne.

DÅB finder som udgangspunkt sted under søndagsgudstjenesten. En tredjedel af bænkene reserveres til dåbsgæster. Dåbsforældre har selv ansvaret for, at gæsterne sidder i henhold til reglerne om afstand, dvs. med 2 meters afstand, med mindre her er tale om mennesker, der har daglig omgang med hinanden.

Under de nuværende forhold er der en række gudstjenester, der giver særlige udfordringer. I første omgang handler det om HØSTGUDSTJENESTERNE i september, der sædvanligvis er godt besøgt, og hvor vi har indsamlinger. På baggrund heraf er det blevet besluttet at afholde hele 4 høstgudstjenester: 2 d. 20. sept. (hvoraf 10.30 gudstjenesten er i frimesseform) og 2 d. 27. sept.

DEL GERNE DENNE INFO til folk, I kender, som ikke lige er på internettet, men som kunne have interesse i at blive bekendt med de nye retningslinjer.

Mvh

Morten Meiner, sognepræst