Vedtægter Kirkehuset

Vedtægter for Kirkehuset, Bording og Christianshede Sogne,
Klochsvej 41, 7441 Bording.
§1.
Kirkehusets lokaler er primært beregnet til den kirkelige undervisning, konfirmandforældremøder. menighedsrådsmøder, møder, korarbejde, studiekredse og aktiviteter i menighedsrådenes eller præsternes regi, samt til frivilligt folkekirkeligt arbejde.
§2.
Lokalerne kan, i det omfang de er ledige, og såfremt stk. 3 er overholdt, benyttes af sognets
beboere til folkelige og kulturelle aktiviteter, samt mod vederlag til mindesammenkomster dog
kun til mindre/lettere traktementer. Lokalerne skal efterlades i samme stand som ved ankomst og eventuelle skader forvoldt skal erstattes af bruger.
§3.
Lokalerne må ikke benyttes til private fester/sammenkomster, eller partipolitiske, erhvervsmæssige aktiviteter, eller til aktiviteter i øvrigt som er i strid med folkekirkens tarv.
§4.
Brugen af Kirkehusets lokaler administreres af menighedsrådenes Kirkehusudvalg under ansvar
overfor menighedsrådene. Rutinemæssige tilladelser gives af den daglige leder (udpeges af menighedsrådene) efter fastlagte anvisninger fra sognehusudvalget.
§5.
Øl og vin må kun nydes efter Kirkehusudvalgets særlige bestemmelser.
§6.
Menighedsrådene kan med rimeligt varsel inddrage en allerede indgået mødeaftale, såfremt
menighedsrådene og/eller sognepræsterne skal bruge lokalerne.
§7
Den daglige leder af Kirkehuset fører aktivitetskalender. Ingen må give tilladelse til benyttelse af lokalerne, før man har sikret sig at de er ledige.
§8.
Menighedsrådet har det bygningsmæssige tilsyn med Kirkehuset.
§9
Den daglige drift af Kirkehuset forestås af den daglige leder som drager omsorg for, at aktiviteter, husorden m.m. bliver overholdt ud fra de retningslinjer, som er fastlagt af menighedsrådene.
§10.
Overtrædelse af vedtægter, husorden og givne anvisninger kan føre til udelukkelse fra brug af Kirkehuset.
§11.
Vedtægter, husorden og takster tages af menighedsrådene op til evt. Revision hvert år ved fællesmødet i oktober.
Således vedtaget på fællesmødet den 11. Maj 2010

Tilbage