Klumme

Hvad kan holde livet sammen, når livet går i stykker?


Et møde med et menneske kan sommetider føre én ind i livets store spørgsmål.
Et møde med en uløselig konflikt kan stille én overfor livets store dilemma.
Kristi møde med verden og os mennesker er et møde mellem Guds kærlighed og verdens uløselige konflikter og modsætninger.

Lad mig tage en menneskeskæbne som gav et blik ind i hvor hårdt livet kan være.
To mennesker havde levet sammen i mange år, skabt hjem og familie sammen. Været aktive i lokalsamfundet, med mange ideer og stor kreativitet. Livet var godt, glæden ved hinanden stor, så pludselig en dag, glemte konen strygejernet på strygebrættet. Men manden kunne lugte det og nåede at fjerne strygejernet inden brand brød ud.
En uge senere kom hun hjem fra sin arbejdsplads og sagde: De har bedt mig om at slutte. De små tegn som havde været der en tid blev tydeligere, og så fik de besøgt lægen, og hun fik diagnosen Alzheimers. Det var som en dødsdom, men også en bekræftelse. Nu vidste de hvad, og hverdagen og fremtiden blev med et en helt anden.
Langsomt forsvandt hun ind i en verden hvor han ikke kunne nå hende. Relationen som mand og kone blev forandret, men han elskede hende stadig. Livet gik i stykker. Så meget var ikke længere muligt, rollerne blev forandret, hvordan holde sammen på livet, hvordan fortsætte livet?

Hvordan holde sammen på familielivet og på sig selv når livet er gået i stykker.

Et møde med et menneske formede en sætning, en sætning som er sand om ham, og mange andre i samme situation som jeg har set. Når livet går i stykker er det kun kærligheden som kan holde os sammen. Har set det hos mennesker, kærligheden til ægtefællen holdt dem sammen trods at alt var forandret. Men det er en kærlighed som bærer en tung smerte med sig.

Hvem kan forstå dette?

Jeg tror at det er sandt, at kun den som elsker, forstår den som elsker.
Når vi møder evangeliet, som det fortæller os om Jesu møde med verden, så skal vi have denne sætning med for at forstå hvad det er det hele handler om i Jesu historie.
Kun den som elsker, forstår den som elsker.
Kun den som elsker holder sammen på den verden som er gået i stykker.
Og vores verden går ikke kun i stykker af sygdom og død, den går også i stykker af konflikter. I menneskenes verden er der meget smukt og godt, men der er mange konflikter mellem mennesker.

Evangeliet handler om Gud, der i Kristus møder den verden, som vi er. Gud møder verden i Jesus Kristus, møder os midt i alle vores konflikter og uenigheder og modsætninger.
Nogen gange synes det som om at vi kan forenes i verden, andre gange er det som om at alt går i stykker. På den ene eller anden måde og allerværst når det er menneske mod menneske.

F.eks. taler Jesus i en lignelse om en far og hans to sønner og sætter her fokus på kærlighedens lidelse.
Hvordan forene to sønner som er helt uenige.
Hvem kan holde sammen på en familie hvor den ene ønsker sin far død og borte, så han kan leve sit eget liv. Og hvordan kan den søn, som blev hjemme, forenes med sin far og sin hjemkomne bror, så familien kunne leve sammen?
Hvem og hvad kan holde sammen på en familie som er gået i stykker?
I Jesu lignelse om en far og hans to sønner, gør Jesus sig til faderen. Faderen i lignelsen er et billede på Gud, men det bliver også et billede på Jesus. På ham der går sine sønner i møde.
Han gik ud da han i det fjerne så sin yngste søn komme hjem, han løb ham i møde og omfavnede ham.
Og anden gang, da den ældste søn ikke ville gå med ind til faderens fest, så måtte faderen gå ud for at tale med sin ældste søn. To gange ydmygede faderen sig, for at vise sine sønner den kærlighed han havde til dem begge.

Hvad kan holde sammen på en familie der er gået i stykker?
Hvad kan holde sammen på en verden der er gået i stykker?
Det budskab som Jesus i evangeliet sætter i spil, er at kun kærligheden kan holde sammen på en verden der er gået i stykker.
Kun kærligheden kan helbrede verden.
Kun Guds kærlighed kan holde sammen på en verden, og et liv, som er gået i stykker

Sognepræst Lindvig Osmundsen