Hvad gør man….

Dåb, vielse, dødsfald og begravelse/bisættelse:
Præsten kontaktes altid først. Se kontaktoplysninger her
Navngivning:
Sker ved anmeldelse til kirkekontoret i Ikast. Se kontaktoplysninger her
Vejledninger findes på kirkeministeriets
hjemmeside www.km.dk eller på personregistrering www.personregistrering.dk
Henvendelse vedrørende gravsteder og deres vedligeholdelse sker til
graveren i den pågældende kirke, se under menuen kirkegårdene