Hvad gør man….

Dåb, vielse, dødsfald og begravelse/bisættelse:
Præsten kontaktes altid først.
Vigtigt: ved kontakt til præsterne, følg da følgende link og klik på “sikker henvendelse” ved den pågældende præst, hvis din henvendelse har noget med dåb, konfirmation, bryllup, begravelse eller lign. med navneoplysninger at gøre: https://sogn.dk/bording/praester/

Navngivning:
Sker ved anmeldelse til kirkekontoret i Ikast. Se kontaktoplysninger her

Al henvendelse vedr. attester:
Kirkekontoret i Ikast. Se kontaktoplysninger her

Vejledninger findes på kirkeministeriets
hjemmeside www.km.dk eller på personregistrering www.personregistrering.dk
Henvendelse vedrørende gravsteder og deres vedligeholdelse sker til
graveren i den pågældende kirke, se under menuen kirkegårdene