Kærmindeparken

Der afholdes gudstjeneste på plejehjemmet Kærmindeparken i cafetieriet ca. en gang om måneden.

2019
Tirsdag den 24. december kl. 10.00 juleaftensgudstjeneste v. Morten Meiner
2020
Tirsdag den 28. januar kl. 15.30 v. Morten Meiner
Tirsdag den 25. februar kl. 15.30 v. Morten Meiner
Tirsdag den 31. marts kl. 15.30 v. Morten Meiner
Tirsdag den 28. april kl. 15.30 v. Morten Meiner
Søndag den 17. maj kl. 10.30 fællesgudstjeneste i teltet v. Morten Meiner
Tirsdag den 30. juni kl. 15.30 v. Morten Meiner