Kærmindeparken

Der afholdes gudstjeneste på plejehjemmet Kærmindeparken ca. en gang om måneden.

2016.
Sommerfest fredag den 17. juni kl. 14.00 i Bording kirke og i Kirkehuset.
Tirsdag den 28. juni kl. 15.30 Lindvig Osmundsen
Tirsdag den 26. juli kl. 15.30 Lindvig Osmundsen
Tirsdag den 30. august kl. 15.30 Lindvig Osmundsen.
Søndag den 18. september kl. 14.30 Lindvig Osmundsen, Høstgudstjeneste.
Tirsdag den 25. oktober kl. 15.30 Lindvig Osmundsen
Tirsdag den 29. november kl. 15.30 Lindvig Osmundsen
Søndag den 11. december kl. 14,30 Adventsgudstjeneste ved Lindvig Osmundsen
Juleaften den 24. december kl. 10,00 Juleaftens gudstjeneste ved Lindvig Osmundsen

2017.
Tirsdag den 31. januar kl. 15.30 Lindvig Osmundsen
Tirsdag den 28. februar kl. 15.30 Lindvig Osmundsen
Tirsdag den 28. marts kl. 15.30 Lindvig Osmundsen
Tirsdag den 25. april kl. 15.30 Lindvig Osmundsen
Søndag den 21. maj fælles friluftsgudstjeneste Kærmindeparken kl. 10,15.
Fredag den 16. juni sommerfest kl. 14,00 i Bording kirke og i Kirkehuset.
Tirsdag den 27. juni kl. 15,30 Lindvig Osmundsen
Tirsdag den 25. juli kl. 15,30 Lindvig Osmundsen
Tirsdag den 29. maj kl. 15,30 Lindvig Osmundsen.