Forfatterarkiv: anne

VIGTIG INFO FRA KIRKEN!

CORONAVIRUS – OPDATERING 28. februar

Folkekirkens retningslinjer fra starten af januar gælder indtil andet meldes ud.
Kravet om MUNDBIND gælder fortsat for folkekirken, hvilket ved gudstjenester og kirkelige handlinger primært vil være på vej ind i og ud af kirken. Undtaget er dog altergangen, hvor man så til gengæld må være ekstra opmærksom på at holde afstand. Undtaget er også særlige situationer, som under en dåb, hvor forældre og faddere ikke skal bære mundbind. I kirkehuset gælder ligeledes reglerne om mundbind under gang. Når man har sat sig ned er det tilladt at tage mundbindet af.
KIRKEHUSET kan tages i brug til gudstjenester med dåb samt ved vielser og begravelser/bisættelser i Bording. Ligeledes under særlige gudstjenester, men med de nye, skærpede retningslinjer må der kun være én person per 7,5 m2, hvilket i alt giver 14 personer. Under gudstjenester må personer i kirkehuset gerne gå til nadver i kirken, men så snart nadveren er modtaget, går man tilbage til kirkehuset.
At kirkehuset tages i brug som supplement til kirkerummet, betyder desværre, at børnekirke og børnepasning foreløbigt må udgå.
GUDSTJENESTER. Med de nyligt skærpede restriktioner, må der kun være én person per 7,5 m2. Det betyder 27 personer i Bording og 16 personer i Chr.hede. Der skal fortsat være mindst 2 meters afstand mellem folk, der ikke er af samme husstand. Gudstjenesterne bliver af max. 30 minutters varighed, og det bliver uden fællessang og uden altergang. Er du i tvivl om noget, når du ankommer, spørg da kirkebetjeningen.
BEGRAVELSER/BISÆTTELSER: Her gælder de samme retningslinjer som for gudstjenester. Dog skal deltagere INVITERES. Sognepræsterne er her behjælpelige med overholdelse af retningslinjerne.
På kirkegården er forsamlingsforbuddet fortsat 50 personer. Kirkehuset kan bruges, så flere kan følge transmissionen af selve ceremonien fra Bording Kirke i konfirmandstuen.
VIELSER: Her gælder de samme regler som for gudstjenester. Dog skal deltagere INVITERES. Sognepræsterne er her behjælpelige med overholdelse af retningslinjerne.
DÅB finder som udgangspunkt sted under søndagsgudstjenesten. 4 bænke i nordskibet ( foruden stolerækken foran døbefonten ) reserveres til dåbsgæster. Dåbsforældre har selv ansvaret for, at gæsterne sidder i henhold til reglerne om afstand, dvs. med 2 meters afstand, med mindre her er tale om mennesker, der har daglig omgang med hinanden.
DEL GERNE DENNE INFO til folk, I kender, som ikke lige er på internettet, men som kunne have interesse i at blive bekendt med de nye retningslinjer.
Mvh
Morten Meiner, sognepræst